Shqiptarët nuk i lejojnë gratë të punojnë

0
38

Sipas të dhënave të tabelës së raportit, Shqipëria nuk ka kuota për gratë në bordet e korporatave, në Këshillat Bashkiake, për vendet në Parlament, ndërsa ka një kuotë prej 30% në listën e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare dhe këshillave bashkiakë.

Sipas një raporti të Bankës Botërore në vitin 2018, Shqipëria bashkë me shtatë vende të tjera të Evropës aplikon të paktën një kufizim për punësimin e grave.

Sipas të dhënave të tabelës së raportit, Shqipëria nuk ka kuota për gratë në bordet e korporatave, në Këshillat Bashkiake, për vendet në Parlament, ndërsa ka një kuotë prej 30% në listën e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare dhe këshillave bashkiakë (në shtetet e tjera kjo kuotë varion përgjithësisht nga 40-50%).

Banka ka gjetur se, boshllëqet gjinore krijojnë të ardhura të ulëta. Hulumtimet tregojnë shkaktojnë 15 % humbje të ardhurash në ekonomitë e zhvilluara. Këto humbje janë dukshëm më të larta në vendet në zhvillim.

//eo/

Komento

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.